Slouží pro vkládání různých návodů - ať už k obsluze webu, bazénu, nebo Toiky