Zápisy ze schůzí

Obrázek uživatele Víťa

Doplněk k zápisu ze schůze výboru

Za plnoprávné členy byli přijati:
    Manča
    Niki
    Stýblo

Ze seznamu čekatelů byli vyřazeni:
    Pavla Dobrovolná
    Jan Frűhwirt
    Jan Kupčík
    Filip Nekola
    Petr Novák
    Jiří Palička
    Martina Sádková
    Jana Tauferová
    Martina Veverková


Obrázek uživatele JKB

Zápis ze schůze výboru 26.10. 2006

- připravit návrh na rozšíření pravidel a dát ho výboru k posouzení (Štěpán)
- zjistit, jak to bude s tělocvičnou na zimu (Štěpán)
- 4.11. bude brigáda, začátek v 9:00, seznam úkolů:
uklidit, odvézt lodì, dodělat chodníček, natřít podlahy, natřít vleky (+další drobné opravy), schodit plachtu, osadit dveře mříží, vyměnit zámek
- vyřešit dopravu velkého vleku k Rousilovi, poprosit ho o odhad nákladů na opravu
- vyhodnotit účast na akcích (vedoucí akcí dodají seznamy Víťovi) + začít připravovat plán akce na 2007 (Kosatka rozešle první nástřel)


Obrázek uživatele JKB

Zápis ze schůze výboru 14.9. 2006

1. přijímání členů a vydávání kličů/kódů musí probíhat podle pravidel
2. Víťa dodá seznam členů, Ivka doplní o zaplacené příspěvky - mailem Kosatkovi
3. Brunďa sežene 1 zámek a 2 vložky
4. Maty s Kosatkou přípraví návrh rodeové štendrovny
5. je potřeba udělat mříž na dveře nový štendrovny
6. Honza udělá na webu skupiny "výbor" a "čekatelé"


Obrázek uživatele JKB

Výroční členská schůze OK Sokol Troja 14. 3. 2006

Výroční členská schůze Oddilu Kanoistiky Sokol Troja 14.3. 2006

Výroční zasedání oddlíu proběhlo ve středu 14.3. 2006 v Kempu.

 Program:

 • přehled účasti na společných akcích v roce 2005 - zpracoval Víťa
 • oprava kontaktních ůdajů
 • zpráva o činnosti v roce 2005 - Kosatka
 • zpráva o hospodaření v roce 2005 - Báta
 • pojišťovna - Štěpán stále bojuje, je šance, že peníze dostaneme
 • eskymování - pro malou účast návrh na spojení eskymování s Konstruktivou příští zimu
 • plán rozpočtu na rok 2006 - Ivka
 • příspěvky na rok 2006 je potřeba zaplatit do 31.5. 2006, číslo účtu 51-2680670217/0100
  • mokrý vodáci 1200
  • studenti 800
  • suchý vodáci 300
 • známky na kanál zaplatit do 31.3. 2005 na účet oddílu (500 Kč), kdo nezaplatí, nedostane


Syndikovat obsah