Zápisy ze schůzí

Obrázek uživatele JKB

Zápis ze schůze výboru 4.4. 2013

Zápis ze schůze výboru 4.4. 2013

přítomni: Válec, Víťa, Štěpán, Karel, Maty, Kuba, Brunďa, Evička

program:

1. seznamy akcí

  - do seznamu akcí přidat Vrbné 3.-4.8.

 

2. údržba loděnice:

  - brigáda bude 1.5. 2013, s tím, že 30.4. bude večírek spojený s přípravnými pracemi (a Vála bude mít karneval)

  - Brunďa od Vency zjistí vhodný podlahový nátěr

  - natřít podlahu v šatně

  - úklid

  - opravit branku (s Hafem)


Obrázek uživatele Víťa

Zápis z výroční členské schůze oddílu kanoistiky

Zápis z členské schůze oddílu kanoistiky

Konané 5. března 2013

1) Uvítání a volba volební komise-

Volební : Bruner, Bauer, Boukal

Návrhová: Boucal, Kučera ( Maty)

 

2) Zpráva o činnosti -rok 2012

Vyhodnocení loňských akcí do sledování se dostalo 13 akcí vedoucí většinou nevytvořili zprávu

Víc jak 5 borců se účastnilo 5 akcí loni 10 borců 7 akcí byli jsme tedy línější

Akce: Salca, zájezd, Lipno, Slovinsko, Vavřinečák


Obrázek uživatele JKB

Zápis ze schůze výboru 1.3. 2012

Zápis schůze výboru oddílu kanoistiky Sokol Troja Dne 1.3.2011

Přítomni: Kosatka, Víťa, Válec , Štěpán, Maty, Kuba, Brunďa

Kontrola úkolů od minula a nové úkoly

  • zazimování bazénu provede Karel Barták - hotovo
  • revize obsazenosti štendrů – 31.5. - Brunďa
  • vytvoření štendru na slalomky – 31.5. - Maty
  • kontrola časového spínače na topení - 16.3. - Brunďa

Byla provedena revize neplatičů příspěvků

Faustus Pavel - v případě zaplacení přísvpěvků za rok 2012 v řádném termínu bude přijat zpět


Obrázek uživatele JKB

Zápis ze schůze výboru 2.6. 2011

Zápis ze schůze výboru 2.6. 2011

přítomni: Kuba, Válec, Víťa, Kosatka, Brunďa, Maty

 1. revize obsazenosti skřiněk

Byla provedena revize skříňek, volné byly přiděleny dychtivým přítomným členům. Pokud někdo z nových členů skříňku potřebuje a nebude žádná volná, ať se ozve někomu z výboru, zkusíme se domluvit s kamarády, kteří moc nechodí, aby skčíňku uvolnili. Kdo skříňku nemá podepsanou, vystavuje se riziku, že mu bude vyklizena.


Obrázek uživatele JKB

Zápis z výroční schůze OK Sokol Troja 24.2. 2011

Program schůze:

1. Uvítání a volba volební komise

2. Zpráva o činnosti (Kosatka)

  • 7 akcí (loni 6) mělo účast přes 10 členů víc jak 10 členů (Otava, Salza, Norsko, Lipno ,Hamerák, Slovinsko, Vavřinec)
  • 48 členů se zúčastnilo alespoň 1 akce (to je o 10 víc než loni)
  • 40 členů se zúčastnilo alespoň 2 akcí (loni pouze 26)
  • 9 členů se zúčastnilo 5 a více akcí (loni 14)
  • máme celkem 60 (69) členů, z toho 19 (15) suchejch a 10 (15) čekatelů

3. Zpráva o hospodaření (Válec)

4. Návrh rozpočtu (Válec)


Obrázek uživatele JKB

Zápis ze schůze výboru 18.11. 2010

Schůze výboru 18.11.2010 v hospodě Camp Troja

přítomni:Štěpán, Brunďa, Kosatka, Kuba, Válec, Víťa

nepřítomni: Maty


Obrázek uživatele Víťa

Zápis ze schůze výboru 27.5.2010

Přítomni Kosatka, Štěpán, Víťa, Bruňďa, Maty, Válec

1. Kosatka s Vohraďákem zajistí vyčištění, zaspárování a napuštění bazénu
2. Dotace na kmenové akce se vyplácejí při účasti alespoň 5 členů
3. Víťa požádá Evičku o plachtu na pergolu
4. Domluvíme s Hafem, aby se podíval na zatékání střechy
5. Maty vyrobí oko na visací zámek u poslední štendrovny
6. Štěpán zajistí vyvezení kadibudky


Obrázek uživatele honza

Zápis z výroční schůze OK Sokol Troja 2.3.2010


1) Uvítání a volba volební komise – ( Rousil a Vančát)

2) Zpráva o činnosti -Kosatka


Obrázek uživatele JKB

Zápis ze schůze výboru 15.2. 2010

Přítomni: Brunďa, Vála, Víťa, Kuba, Kosatka, Štěpán


Zápis ze schůze výboru OK Sokol Troja 28.5.2009

Přítomni: Víťa, Štěpán, Válec, Kosatka

1.
Je potřeba dostát slibům a udělat pořádek ve štendrech. Do 1.8. si všichni podepíšou štandy. Po tomto datu všechny lodě na nepodepsaném nebo cizím místě budou vyobcovány do místnosti vedle klubovny.

2.
Vála ve spolupráci s Víťou vytvoří mapu skříněk a označí na ní volné skříňky pro použití členy, kteří skříňku ještě nemají. Mapka bude pověšena na nástěnku. Tímto žádáme členy, kteří již svou skříňku nevyužívají aby ji vyklidili a pustili do oběhu.

3.
Na zájezd na LOFER bude pro malý zájem členů dotované pouze půjčení vleku. Část dotace bude využita pro zájezd na Ukrajinu (10000 CZK) a zbytek na další vypsané kmenové akce.


Syndikovat obsah