Zápisy ze schůzí

Obrázek uživatele JKB

Zápis ze schůze výboru 1.2. 2017

Zápis ze schůze výboru 1.2. 2018
Přítomni: Kuba , Víťa, Vála, Maty, Karel Harant, Karel Barták, Štěpán
Omluveni: Evička

Témata:
1. Plán na jarní brigádu:
- Přestěhování díly do myšárny
- Rozšíření původních štendrů pro nové krýkovky
- Výměna TOI-TOI, náklady na provoz
- Zabezpečení
– falešné výjezdy
- Za členy byli přijati čekatelé: Jarda Kubišta, Zdeňka Vystrčilová a Jiří Štibinger jako suchý vodák

2. Úkoly:
- Evička - průzkum trhu s bazarovými WC
¨ - Vála přidá do rozpočtu náklady na provoz WC


Obrázek uživatele JKB

Zápis ze schůze výboru 24.1. 2017

Zápis ze schůze výboru 24.1. 2017 v Crossu
přítomni: Kuba, Maty, Evička, Víťa, Vála, Štěpán
omluven: Brunďa
zapsal: Kuba

1. Alarm
- výměna čidel pomohla částečně, pro eliminaci falešných alarmů je nutné použít venkovní komponenty
- Karel připraví rozpočet na výměnu, Válec náklady na falešné výjezdy za poslední 2 roky

2. Výroční schůze oddílu se bude konat 23. 2. 2017 od 18:00 u fotbalistů (Sokolovna není v provozu)
- do výroční zprávy o činnosti oddílu připraví Finance - Válec
- zpráva o činnosti - Kuba, Víťa pošle statistiku účasti


Obrázek uživatele JKB

Zápis s výroční schůze oddílu 8.3. 2016 a výroční zpráva

V příloze najdete zápis úterní výroční schůze oddílu, ve kterém najdete informace o činnosti oddílu za loňský rok a plán na rok letošní.

Kuba


Obrázek uživatele JKB

Zápis ze schůze výboru OK Sokol Troja 1.10. 2015

Schůze výboru OK Sokol Troja 1.10. 2015 v loděnici

Účast: Kuba, Evička, Maty, Víťa

 

Program:

1. Přijetí nových členů

Za členy z řad čekatelů byly přijaty Iva Pospíšilová (Žabka) a Terka Svobodová

 

2. Podzimní brigáda

Brigáda bude v sobotu 31.10. od 9 hodin a odpoledne plynule naváže pádlování a následné grilování spojené s ubíjením času bezúčelným a nepraktickým způsobem.


Obrázek uživatele JKB

Zápis z výroční schůze OK Sokol Troja

Ahoj, v příloze příspěvku najdete zápis z výroční schůze oddílu. Připomínám, že velká schůze TJ se koná 19.3..

Kuba


Obrázek uživatele JKB

Zápis ze schůze výboru 13.2: 2014

- účast: Kuba, Brunďa, Karel, Štěpán, Víťa, Maty
- omluveni: Evička

- výroční schůze oddílu bude 11.3. 2014 v 19:00 v Sokolovně
- výroční schůze jednoty bude 25.3. 2014, zástupci oddílu budou určeni na schůzi
- Víťa připraví přehled účasti na akcích
- Válec připraví zprávu o hospodaření
- plán akcí si navrhneme a schválíme na výroční schůzi

- přijati byli tito čekatelé (ručitel v závorce): Matěj Holub (Kuba), Zuzana Štěrbová (Karel), Tomáš Ředina (Válec), Jan Kučera (Kuba), Jan Procházka (Katie), Martin Hejna (Karel), Patricie Satrapová (Kuba)


Zápis ze schůze výboru 31.10.2013

Výbor se sešel ve složení
JKB, Štěpán, Víťa, Vála, Maty

Na pořadu dne bylo vyřešit co vše ještě budeme opravovat / zvelebovat v nší loděnici po letošní povodni

Před zimou by se měly provést tyto práce

- zalyštování elektrických rozvodů
- vypustit čerpadlo než začne mrznout
- Karel zamkne rozvaděč
- Jarda zkontroluje, zda je elektroměr pro "Koně" po povodni funkční
- zaizolování klubovny vatou
- zjistit a v případě rozbytí zajistit zasklení okna

Na jaře bychom pokračovali

- zatěsnit hadice do bazénu
- výměna všech dveří za plechové


Obrázek uživatele JKB

Zápis ze schůze výboru 13.6. 2013

Schůze výboru 13.6. 2013 18:00 v Sokolu
Přítomni: Kuba, Maty, Karel, Víťa, Štěpán, Vála, Brunďa
Zapsal: Kuba

Program schůze:
Primárně jsme se soustředili na plán prací na víkendovou brigádu 15.-16.6. a koordinaci dalších aktivit. Prioritou číslo jedna bude opětovné zabezpečení loděnice.

1. Zabezpečení loděnice
- zámky (vložky) jsou rozchozené, visací zámky jsou nedotčené, osadit v sobotu
- branka od Koaly - osekat starý beton a vybetonovat (Kuba)
- plot od Koaly - vztyčit a opravit
- přípravné práce na obnovu elektriky (Karel)

2. Úklid


Obrázek uživatele JKB

Zápis ze schůze výboru 4.4. 2013

Zápis ze schůze výboru 4.4. 2013

přítomni: Válec, Víťa, Štěpán, Karel, Maty, Kuba, Brunďa, Evička

program:

1. seznamy akcí

  - do seznamu akcí přidat Vrbné 3.-4.8.

 

2. údržba loděnice:

  - brigáda bude 1.5. 2013, s tím, že 30.4. bude večírek spojený s přípravnými pracemi (a Vála bude mít karneval)

  - Brunďa od Vency zjistí vhodný podlahový nátěr

  - natřít podlahu v šatně

  - úklid

  - opravit branku (s Hafem)


Obrázek uživatele Víťa

Zápis z výroční členské schůze oddílu kanoistiky

Zápis z členské schůze oddílu kanoistiky

Konané 5. března 2013

1) Uvítání a volba volební komise-

Volební : Bruner, Bauer, Boukal

Návrhová: Boucal, Kučera ( Maty)

 

2) Zpráva o činnosti -rok 2012

Vyhodnocení loňských akcí do sledování se dostalo 13 akcí vedoucí většinou nevytvořili zprávu

Víc jak 5 borců se účastnilo 5 akcí loni 10 borců 7 akcí byli jsme tedy línější

Akce: Salca, zájezd, Lipno, Slovinsko, Vavřinečák


Syndikovat obsah