Jak zaplatit příspěvky na rok 2021

Výše příspěvků pro rok 2021

- 500 Kč suchý vodáci a matky na mateřské / rodičovské dovolené
- 1000 Kč studenti do 18-ti let
- 1500 Kč ostatní

Příspěvky je nutné zaplatit do konce března na oddílový účet č. 1997113123/0800. Za pozdní platbu bude účtováno penále ve výši 200 Kč.

Jako variabilní symbol platby uveďte vaše rodné číslo.

VALA