Jak zaplatit příspěvky na rok 2021

Výše příspěvků pro rok 2021

- 500 Kč suchý vodáci a matky na mateřské / rodičovské dovolené
- 1000 Kč studenti do 18-ti let
- 1500 Kč ostatní

Příspěvky je nutné zaplatit do konce března na oddílový účet č. 1997113123/0800. Za pozdní platbu bude účtováno penále ve výši 200 Kč.

Jako variabilní symbol platby uveďte vaše rodné číslo.

Zatím nezaplatili tito členové
Hejna Martin
Horský Miroslav
Stybor Martin
Štěch Radim
Vohradský Štěpán

Dejte vědět, zda chcete odhlásit nebo pošlete peníze.

VALA