Oranzovy Veloc

Mohl by se mi prosim ozvat majitel oranzoveho Velocu v poslednich dverich vpravo? dik
Majda