Jak zaplatit příspěvky na rok 2019

Výše příspěvků pro rok 2019

- 500 Kč suchý vodáci
- 1000 Kč studenti do 18-ti let
- 1500 Kč ostatní

Příspěvky je nutné zaplatit do konce dubna na oddílový účet č. 1997113123/0800. Za pozdní platbu bude účtováno penále ve výši 200 Kč.

Jako variabilní symbol platby uveďte vaše rodné číslo.

---------------------------------------------------------

Dosud nezaplatili příspěvky
Barták Karel
Bartáková Jana
Bauer Stanislav
Bauerová Marie
Cako Vladimír
Habertizelová Jana
Holub Matěj
Horský Miroslav
Kučera Martin
Kučerová Lenka
Oberstein Tomáš
Štěch Radim
Vavrda Vláďa
Vohradský Štěpán

Dejte to prosím do pořádku nebo dejte vědět, zda vás mám odhlásit

VALA