Zápis ze schůze výboru 13.2: 2014

Obrázek uživatele JKB

- účast: Kuba, Brunďa, Karel, Štěpán, Víťa, Maty
- omluveni: Evička

- výroční schůze oddílu bude 11.3. 2014 v 19:00 v Sokolovně
- výroční schůze jednoty bude 25.3. 2014, zástupci oddílu budou určeni na schůzi
- Víťa připraví přehled účasti na akcích
- Válec připraví zprávu o hospodaření
- plán akcí si navrhneme a schválíme na výroční schůzi

- přijati byli tito čekatelé (ručitel v závorce): Matěj Holub (Kuba), Zuzana Štěrbová (Karel), Tomáš Ředina (Válec), Jan Kučera (Kuba), Jan Procházka (Katie), Martin Hejna (Karel), Patricie Satrapová (Kuba)

- výše příspěvků pro suché členy se od 2014 stanovuje na 500 Kč
- dlužníci příspěvků zaplatí do konce března 2014, jinak jim bude zrušeno členství (včetně kódu)


Obrázek uživatele kosatka

Sypu si popel na hlavu. Příspěvky jsou už na oddílovém účtu.

A otázka kolik platí členky na mateřský?