Zápis ze schůze výboru 31.10.2013

Výbor se sešel ve složení
JKB, Štěpán, Víťa, Vála, Maty

Na pořadu dne bylo vyřešit co vše ještě budeme opravovat / zvelebovat v nší loděnici po letošní povodni

Před zimou by se měly provést tyto práce

- zalyštování elektrických rozvodů
- vypustit čerpadlo než začne mrznout
- Karel zamkne rozvaděč
- Jarda zkontroluje, zda je elektroměr pro "Koně" po povodni funkční
- zaizolování klubovny vatou
- zjistit a v případě rozbytí zajistit zasklení okna

Na jaře bychom pokračovali

- zatěsnit hadice do bazénu
- výměna všech dveří za plechové
- vybavení klubovny pracovní plochou zajistí Maty
- nákup židlí do klubovny

Z dalších projednávaných bodů

- Vála zašle foto a rozměry ke zvážení, zda budeme chtít za demontáž a odvoz korýtko
- Víťa jako každý rok provede vyhodnocení činnosti