Oddílové dokumenty

Obrázek uživatele JKB

Zápis ze schůze oddílu kanoistiky Sokol Troja 11.3. 2014

Ahoj, se zpožděním přídávám zápis ze schůze oddílu z 11.3., který najdete jako přílohu tohoto článku.


Obrázek uživatele maty

Permice 2014

Kdo chce letos permici objednávejte si ji u mě na(permicesokolzavináčgmail.com) do konce března cena se bohužel vyšplhala na 1350.


Obrázek uživatele Víťa

Zpráva o hospodaření v roce 2012

V roce 2012 jsme díky úsporným opatřením a dodatečným dotacím MČ Troja a TJ Sokol Troja nevyčerpali plánovaný rozpočet. Provozní fond oddílu byl tak doplněn o cca 30 000 CZK. Zároveň jsme z rozpočtu 2012 rovnou uhradili spotřebu elektřiny na rok 2013.

 

Návrh rozpočtu na rok 2013

Rozpočet na rok 2013 je sestaven s ohledem na výdaje a příjmy v předešlém roce.

Výše příspěvků pro rok 2013 zůstává stejně jako loňský rok

 300,- CZK suchý vodáci


kadibudka

Veľká pochvala a poďakovanie tajomnému hrdinovi čo sa postaral o kadibudku! Je to možno prízemné, ale veľmi PRÍJEMNÉ ! :) bejví(:


Pravidla dotování akcí

Z pověření výboru OK Sokol Troja jsem zaktulizoval a stručně shrnul pravidla dotování akcí.

1/ Dotovaná (kmenová) akce byla odsouhlasena na výroční členské schůzi nebo dodatečně výborem (začlenění akce v průběhu roku)
2/ Akce se zůčastní minmálně 5 členů oddílu
3/ NOVĚ - Vedoucí akce zašle výboru stručné shrnutí o průběhu akce
4/ Kmenové akce jsou dotovány částkou 1 500 CZK den (částka může být s ohledem na rozpočet po zvážení výborem snížena)
5/ Velký zájezd je dotován částkou 15 000 CZK (částka může být s ohledem na rozpočet po zvážení výborem snížena)


Obrázek uživatele honza

Pravidla užívání boudy TJ Sokol Troja U Studánky v Peci pod Sněžkou

(platná od r 2000 - aktualizace k 1.1.2008)

Vedoucí pobytu - povinnosti

Hmotnou odpovědnost za majetek Sokola potvrdí podpisem do zápůjční knihy v kanceláři Sokolovny v Tróji.

 • Při jakémkoliv pobytu nebo návštěvě chaty musí být určen vedoucí pobytu starší 18 let, musí být členem, musí být poučen o chodu chaty správcem a schválen vedoucím oddílu.
 • Vyjimku z tohoto pravidla smí povolit pouze výbor TJ a to písemně,
 • Vedoucí pobytu je plně odpovědný za majetek TJ na chatě umístěný a to i za zajištění objektu do další akce.
 • Vedoucí pobytu musí být předem informován o návštěvách jiných osob v době trvání akce za níž zodpovídá. V případě, že chata není plně obsazená. t.J. 13 osob.je povinen vedoucí zájezdu umožnit pobyt dalším zájemcům.
Obsazování
 • Pobytu se mohou účastnit pouze členové TJ Sokol Trója ( dále jen členové ) a Jejich rodinní příslušníci. Cizí osoby se mohou účastnit pouze v termínech neobsazených plně členy.
 • Jednotlivé pobyly se nahlašují písemně u br. Fliegla . Písemná přihláška musí obsahovat datum pobytu, jméno vedoucího, pobytu s telefonem. Přepokládaný počet účastníků pobytu a souhlas vedouciho oddílu.
 • Požadavky na zimní sezonu budou shromážděny do 30.11. a o kolizích rozhodne prosincová schůze výboru. která potvrdí kalendář obsazení vedoucím oddílů.
Pobyt na chatě
 • V chatě je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm jinde než v kamnech.
 • Údržbu chaty provádíme svépomocně proto se snaž neškodit a případné škody odstraň - nikoli zamaskuj.
 • V chatě se přezouvá . omezený pohyb ve venkovní obuvi je možný pouze na červených podlahách. Boty nechávej v místnosti - botnik. u kamen hrozí nebezpečí zničení bot a požáru chaty.
Střídání

Při navozujících pobytech si střídání dohodnou oba vedoucí předem , to je před odjezdem. Na místě si oba vedoucí osobné chalupu předají. Předávání klíčů mezi vedoucími pobytu je nedovolené. Pokud se vedoucí nedohodnou jinak střídání probíhá v sobotu dopoledne a v neděli odpoledne. Chalupa musí být připravena k předání v 12.00 hodin.


Obrázek uživatele honza

Stručné shrnutí stále platného řádu loděnice oddílu kanoistiky TJ Sokol Troja

Pravidelné schůzky informační se konají vždy ve čtvrtek mezi 18 až 20 hodinou - vhodné spojení s tréninkem na kanále.

Všichni členové bez rozdílu mají práva a povinnosti
a vztahují se na ně zákazy a sankce.

Práva
 • Užívat loděnici, mít v ní uloženu loď a věci, vlastnit klíče. Věci ukládat na
  k tomu určená místa: Lodě do štendru, šaty do šatny, kola jinam než do šatny,
  štendru a klubovny.
 • Čerpat příspěvky na oddílové akce.

Obrázek uživatele kosatka

Ceník pro půjčování vlekůSyndikovat obsah